Terms & Conditions

Algemene voorwaarden BookIsh Plaza

Vaste prijs
 
De prijs vermeld bij het artikel op de dag van bestelling en vermeld op de aankoopnota wordt niet tussentijds verhoogd. Voor gevolgen van foutieve prijzen veroorzaakt -
buiten onze verantwoordelijkheid om - door de server of door hackers, computervirussen en dergelijke kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 
Bezorgkosten
 
Bij vooruitbetaling of betaling via iDEAL en Paypal. Wanneer een artikel niet als gewone post verstuurd kan worden, dient de klant de aanvullende portokosten van € 6,75
te betalen en komt deze voor zijn/haar rekening. Voor het buitenland gelden aangepaste TNT-tarieven, welke automatisch op de factuur vermeld worden. BookIsh Plaza
is onder geen enkel beding aansprakelijk voor door de TNT verkeerd bezorgde danwel zoek geraakte post.
 
Levering
 
Bestellingen worden zo snel mogelijk - in elk geval binnen 48 uur - na betaling verwerkt. Wanneer uw adresgegevens niet kloppen en er om deze reden niet bezorgd kan
worden, is BookIsh Plaza niet aansprakelijk. Indien u uw bestelling niet meer wenst te ontvangen wordt uw bestelling gecrediteerd met inhouding van de verzendkosten
heen en terug! Wanneer u de bestelling opnieuw wilt ontvangen wordt deze na betaling van de gemaakte verzendkosten opnieuw aan het door u opgegeven adres in
Nederland toegezonden.
 
Retourneren
 
Artikelen kunnen geretourneerd worden binnen 7 werkdagen na aflevering in de onbeschadigde originele verpakking met bijsluiting van een kopie van de factuur. Let
op: de verzendkosten zijn voor de koper. U ontvangt een creditnota voor het aankoopbedrag, wanneer het artikel door BookIsh Plaza in ongeschonden en originele
verpakking ontvangen wordt, en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de zending door BookIsh Plaza. Uw retourzending moet altijd voorzien zijn van een Track en trace code, zodat u over een bewijs beschikt dat de goederen zijn verzonden. Retourzendingen zonder kopiefactuur worden niet in
behandeling genomen en dus niet gecrediteerd. Het rekeningnummer en de tenaamstelling waar het bedrag op gestort moet, dient op de kopiefactuur te worden vermeld.
 
Privacy
 
Uw persoonlijke gegevens worden niet bewaard of aan derden verstrekt.
 
Garantievoorwaarden / klachten
 
BookIsh Plaza garandeert de consument dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan de beschrijving van het artikel op de website. U heeft als consument de verplichting
om bij aflevering te onderzoeken of de producten in een goede staat verkeren en eventuele gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Indien de klacht gegrond
acht, wordt de zending retour genomen.
 
Afbeeldingen
 
Alle afbeeldingen worden zo goed mogelijk getoond. Toch kan een artikel op details afwijken van de op de website getoonde foto`s. BookIsh Plaza kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor verschillen met de foto`s en de werkelijkheid.
 
Betaling
 
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verzonden na uw betaling.
 
Klachten/Toepasselijk recht en geschillenregeling
 
In het geval van een klacht of een geschil dient u eerst contact op te nemen met BookIsh Plaza d.m.v. een schriftelijke klacht in te dienen. BookIsh Plaza zal er alles aan
doen om gezamenlijk tot een goede oplossing te komen en uw klacht binnen 30 dagen na ontvangst af te handelen.
 
Indien in deze periode geen oplossing gevonden kan worden, zal u daarvan op de hoogte worden gesteld met een indicatie van de vertragingsduur.
 
Geschillencommissie
 
Indien het geschil niet naar genoegen opgelost wordt heeft u als consument het recht dit voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de
Geschillencommissie Thuiswinkel of elke andere bij de Stichting Geschillencommissie aangesloten branche geschillencommissie of bij een daaraan gelijkwaardige
geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de consument het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.