Privacy Policy

SAMENVATTING VAN HET PRIVACYBELEID 

Bij BookIshplaza.com hechten we zeer veel belang aan jouw privacy en de vertrouwelijkheid ervan. Dat is de reden waarom we jouw data met de grootste zorg behandelen. Door de wijzigingen in de reglementering m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens die in voege zullen treden op 25 mei 2018 is ons Privacybeleid bijgewerkt. We nodigen je uit om dit beleid even door te nemen zodat je op de hoogte bent van je rechten en van de belangrijkste punten ter zake als klant van BookIshplaza.com.

Hoe gaan we om met jouw persoonsgegevens?
Voor een optimaal gebruik van onze diensten, verzamelen we een aantal persoonsgegevens zoals jouw naam, e-mailadres, gsm nummer, leveringsadres. BookIshplaza.com is verantwoordelijk voor het verwerken van deze data en verbindt zich ertoe om de vereisten van de privacy wetgeving te respecteren.

We verzamelen enkel persoonsgegevens die gerechtvaardigd zijn in het kader van onze activiteiten en onze interactie met jou en nemen gepaste veiligheidsmaatregelen om deze gegevens te beschermen. Je kan te allen tijde jouw persoonsgegevens raadplegen, wijzigen of verwijderen.

Welke persoonsgegevens worden verzameld- en hoe?
We verzamelen de persoonsgegevens die jij met ons deelt wanneer je jouw profiel aanmaakt en communiceert met onze klantenservice. Daarnaast zijn er gegevens die automatisch verzameld worden bij het gebruik van onze diensten: gegevens over de toestellen die je gebruikt om met ons te communiceren, informatie over jouw bestellingen en terugbetalingen, informatie over jouw surf- en klikgedrag op onze website/applicatie en betaalgegevens.

Voor welke doeleinden worden deze persoonsgegevens verzameld?
Bij BookIshplaza.com gebruiken we persoonsgegevens om de accounts van onze klanten te beheren, bestellingen te verwerken, retours en terugbetalingen uit te voeren, promotionele e-mails te versturen, analyses te maken, de klantenbeleving te verbeteren en de inhoud van onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van onze klanten.

In welke gevallen en met wie worden persoonsgegevens gedeeld?
De persoonsgegevens die we verzamelen worden niet gedeeld met derde partijen. In geen geval worden je persoonsgegevens met derden gedeeld ten behoeve van hun marketing doeleinden.

Hoe worden je persoonsgegevens beschermd en beveiligd?
Bij BookIshplaza.com nemen we de nodige veiligheidsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen wijzigingen, onopzettelijk verlies, onopzettelijke of onwettige verwijdering of ieder andere vorm van onwettige behandeling.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Jouw data worden bewaard zolang je klant bent van BookIshplaza.com. Niettemin, indien je zou beslissen om jouw account te verwijderen, weet dan dat we jouw gegevens zullen bewaren in het kader van zeer specifieke wettelijke verplichtingen (BTW).

Hoe kan ik mijn persoonlijke data beheren of verwijderen?
Via ‘mijn account’, heb je toegang tot al jouw persoonsgegevens en kan je die ook wijzigen. Hier kan je bijvoorbeeld ook jouw e-mailvoorkeuren aanpassen. Op ieder moment kan je beslissen om jouw persoonsgegevens niet langer te delen, te verwijderen of in te kijken.

 

PRIVACYBELEID

BookIshplaza.com is een eenmansbedrijf naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland te Luipaardweg 56, 1338 CG Almere, geregistreerd onder het KVK nummer 39064814 en met de B.T.W. nummer NL195722309.B01, hierna genoemd BookIsh Plaza.

BookIsh Plaza verbindt zich ertoe om de privacy en de veiligheid van onze klanten, waaronder u, te beschermen. Daarom respecteren wij ten volle het belang van gegevensbescherming en veiligheid op het internet.

Wij zijn van mening dat u zowel geïnformeerd als bevoegd moet zijn als het gaat om de manier waarop wij uw informatie behandelen en gebruiken. Deze mededeling verduidelijkt bijgevolg:

U hoeft dus maar op één plaats te kijken om alles te vinden wat u moet weten over ons Privacybeleid.

We hebben echter ons best gedaan om de zaken zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Heeft u  eventuele vragen, opmerkingen of suggesties met betrekking tot deze mededeling neem contact met ons op via info@bookishplaza.com

Onze algemene principes inzake gegevens
Alles wat we doen met betrekking tot uw informatie valt onder de volgende overkoepelende gegevensprincipes:

Hoe verzamelen we informatie over u?
Bij elk van uw interacties met BookIsh Plaza kunnen wij informatie op drie mogelijke manieren verzamelen:

1. Wanneer u de informatie rechtstreeks aan ons verstrekt

Wanneer u zich registreert op BookIsh Plaza om klant te worden of telkens als u BookIsh Plaza bezoekt, onze producten koopt of met ons communiceert, kunt u ervoor kiezen om ons vrijwillig bepaalde informatie te verstrekken, bijvoorbeeld door tekstvakken in te vullen of te klikken op actieve knoppen op onze website, zoals 'Toevoegen aan winkelwagentje'. Al deze informatie vereist een directe actie van u op dat moment opdat wij deze zouden kunnen ontvangen.

2. Wanneer onze systemen informatie of gegevens verzamelen terwijl u onze website gebruikt, of wanneer u websites gebruikt die verbonden zijn met BookIsh Plaza

Telkens als u een website, een app of een andere internetservice gebruikt, wordt er tegenwoordig automatisch bepaalde informatie gecreëerd en geregistreerd door de IT-systemen die nodig zijn om die site, app of dienst te beheren. Hetzelfde geldt wanneer u onze websites, apps en diensten gebruikt. Bijvoorbeeld:

Het toestel dat u gebruikt om toegang te krijgen tot BookIsh Plaza en de instellingen op dat             toestel kan ons informatie verschaffen over uw toestel, inclusief over welk type toestel het gaat, welk besturingssysteem u gebruikt en wat de instellingen van uw toestel zijn. De informatie die we ontvangen, hangt af van het type toestel dat u gebruikt en van de instellingen. Er zijn bijvoorbeeld verschillende soorten informatie beschikbaar al naargelang u een Mac of pc gebruikt. De fabrikant van uw toestel of de leverancier van uw besturingssysteem zal meer details kunnen verstrekken over de informatie die uw toestel aan ons beschikbaar stelt.

Welke informatie verzamelen we over u, waarom verzamelen we deze informatie en wat doen we ermee?
We verzamelen informatie die vóór de AVG (de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 - ALGEMENE GEGEVENSBESCHERMINGSREGELING) bekend stond als:

De gemakkelijkste manier om de specifieke informatie die we over u verzamelen, uit te leggen, is door te kijken naar elk interactiepunt dat u mogelijkerwijze hebt met BookIsh Plaza, omdat we verschillende informatie verzamelen op verschillende punten in uw gebruikers- of klantentraject met BookIsh Plaza. Deze interactiepunten omvatten:

Hieronder wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen op elk van deze interactiepunten, samen met de bevestiging van (a) of u deze informatie rechtstreeks aan ons verstrekt, dat we deze verzamelen met uw toestemming of dat deze door onze technische systemen wordt verzameld:

Wanneer u een account aanmaakt en zich bij ons registreert, zal BookIsh Plaza die gegevens bewaren zolang u klant van ons bent, zodat we deze kunnen gebruiken om u te identificeren aan de hand van uw BookIsh Plaza-profiel, om alle systemen te bedienen (zoals bezorgsystemen), om u in staat te stellen een bestelling te plaatsen om producten van BookIsh Plaza aan te kopen, om fraude te voorkomen en om u een persoonlijke aankoopervaring bij BookIsh Plaza aan te bieden.

Hoe mogen we uw informatie gebruiken?
Wij verzamelen al deze informatie van u voor verschillende doeleinden. Deze doeleinden gelden overal waar BookIsh Plaza zaken doet, zowel binnen als buiten de EU. Een aantal specifieke gebruiken voor specifieke gegevens staat hierboven al gedetailleerd beschreven. Toch moeten we vaak veel verschillende soorten informatie of gegevens collectief gebruiken opdat BookIsh Plaza operationeel zou kunnen zijn en haar Diensten aan u zal kunnen leveren. Deze meer fundamentele doelstellingen omvatten het collectieve gebruik van uw informatie:

Hoe delen we de informatie die we verzamelen?
We zijn ons ervan bewust dat u uw informatie toevertrouwd aan BookIsh Plaza en niet aan een ander bedrijf. Om onze activiteiten te kunnen uitvoeren, moeten we echter samenwerken met een aantal partijen die experts zijn in hun respectieve vakgebieden – per slot van rekening zijn we goed in wat we doen, maar zijn we niet overal even goed in! We zijn heel voorzichtig met wie we uw informatie delen, maar het is belangrijk dat u begrijpt wanneer dergelijke informatie gedeeld wordt en waarom dit gebeurt. Dit wordt uitgelegd in dit hoofdstuk. De uitzonderlijke gevallen waarin we uw informatie kunnen delen, zijn onder meer:

Hoe we uw informatie NIET gebruiken
We zullen uw informatie NIET verkopen zonder uw toestemming:
Wij zullen uw persoonlijk identificeerbare informatie - inclusief uw naam, adres, e-mailadres of creditcardgegevens - niet verkopen aan enige derde partij. Wij geloven dat dit absoluut noodzakelijk is om uw vertrouwen te krijgen en te belonen.

Wij zullen uw informatie NIET delen met een externe adverteerder of met advertentienetwerken:

We tonen momenteel geen advertenties van derden op onze website en, zelfs als dat wel het geval zou zijn, zouden wij geen toestemming geven voor het delen van uw persoonlijk identificeerbare informatie met externe adverteerders of advertentienetwerken.

Hoelang bewaren wij uw informatie?
In de bovenstaande uitleg hebben we geprobeerd zo specifiek mogelijk te zijn over hoelang we uw informatie bewaren. Over het algemeen behouden wij echter de informatie die u verstrekt zolang uw account bestaat, of wanneer deze nodig is om de Diensten aan u te kunnen leveren, of (in het geval van eventuele contacten met ons klantenservice) zo lang als nodig is om enkel ondersteuning voor rapportage en trendanalyse te bieden.

Indien dit wettelijk vereist is of als het redelijkerwijze noodzakelijk is om te voldoen aan regelgevende vereisten, geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen of onze Algemene Voorwaarden te handhaven, kunnen we bepaalde informatie, indien nodig, ook gedurende een beperkte periode bewaren, zelfs nadat u uw account hebt gesloten of wanneer het niet langer nodig is om de Diensten aan u te leveren.

Uw opties en keuzes
We wensen dat u eenvoudige en zinvolle keuzes maakt over uw informatie. Hoewel we hard achter de schermen werken om u en uw gegevens te allen tijde te beschermen, streven wij er ook naar om u instrumenten aan te reiken om de privacy en de beveiliging van uw gegevens zelf te beheren.

Met betrekking tot uw informatie die in ons bezit komt en erkennende dat het uw keuze is om ons uw persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, verbinden wij ons ertoe u de mogelijkheid te bieden om het volgende te doen:

Bescherming van uw veiligheid
We proberen er altijd voor te zorgen dat uw informatie beschermd is. Zodra we uw informatie ontvangen, gebruiken we verschillende veiligheidsfuncties en -procedures, rekening houdend met de bedrijfsstandaarden, om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen en ongeoorloofde toegang tot die informatie te voorkomen. Bijvoorbeeld:

Contact
Zowel de informatie die u ons verstrekt als de informatie die wij verzamelen, wordt beheerd door BookIshplaza.com, conform de toepassing van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) van 2001 en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming inzake de bescherming van de privacy en de verwerking van persoonsgegevens, (AVG) en eventuele andere toepasselijke wetten na 25 mei 2018.

We horen altijd graag van onze klanten (vooral indien u van mening bent dat we uw verwachtingen niet ingelost hebben). Indien u vragen of feedback hebt over deze verklaring of indien u wenst dat wij uw informatieverwerking stopzetten, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze medewerker die al uw vragen met plezier zal beantwoorden. U contact opnemen met de onze klantenservice via de volgende kanalen:

Wijzigingen aan dit Beleid
Het is mogelijk dat wij dit Privacybeleid af en toe moeten wijzigen. Indien we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens of aan het Privacybeleid, zullen we dit duidelijk aangegeven op de BookIsh Plaza website of Diensten of via een andere manier zoals e-mail, zodat u de kans hebt om de wijzigingen te bekijken alvorens u BookIsh Plaza blijft gebruiken.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

 

Powered By OpenCart
BookIsh Plaza © 2019